கத்தாரில் தூதரக சேவைக்கான சிறப்பு முகாம்

கத்தாரில் தூதரக சேவைக்கான சிறப்பு முகாம்

கத்தாரில் தூதரக சேவைக்கான சிறப்பு முகாம்

கத்தாரில் தூதரக சேவைக்கான சிறப்பு முகாம்

கத்தார் நாட்டில் இந்திய தூதரகத்தின் சார்பில் சிறப்பு முகாம் அம்வாஜ் எம்.ஜி.வி. 2 தொழிலாளர் முகாமில் நடந்தது. இந்த முகாமில் இந்திய தூதரகத்தின் 50 க்கும் மேற்பட்ட சேவைகள் வழங்கப்பட்டது. இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்கினர். இதில் இந்திய சமூகத்தின் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று பயனடைந்தனர்.

Tags

Read MoreRead Less
Next Story