இலங்கை YMMA அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட 2023 மீலாத் தின கட்டுரை போட்டி

இலங்கை YMMA அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட 2023 மீலாத் தின கட்டுரை போட்டி

இலங்கை YMMA அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட 2023 மீலாத் தின கட்டுரை போட்டி 

இலங்கை YMMA அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட 2023 மீலாத் தின கட்டுரை போட்டி

இலங்கை YMMA அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட 2023 மீலாத் தின கட்டுரை போட்டியில் எழுவிலை அஹதியா மாணவர்கள் பங்கேற்று வெற்றியீட்டி, களுத்துறை மற்றும் காலி மாவட்ட YMMA பணிப்பாளர் இஸ்மத் ரிஃபாத்தி பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

Tags

Read MoreRead Less
Next Story