உதகை மலர் கண்காட்சியில் நுழைவுக் கட்டணம் குறைப்பு!!

உதகை மலர் கண்காட்சியில் நுழைவுக் கட்டணம் குறைப்பு!!

Ooty Flower Show

உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் நடைபெறும் மலர் கண்காட்சியில் நுழைவுக் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரியவர்களுக்கான நுழைவுக்கட்டணம் ரூ.150ல் இருந்து ரூ.125ஆக தோட்டக்கலைத்துறை குறைத்துள்ளது.

Read MoreRead Less
Next Story