விவசாயிகளுக்காக இன்னும் அதிகமாக உழைக்க விரும்புகிறோம்: பிரதமர் மோடி

விவசாயிகளுக்காக இன்னும் அதிகமாக உழைக்க விரும்புகிறோம்: பிரதமர் மோடி

பிரதமர் மோடி

66 புதிய அரசின் முதல் முடிவு விவசாயிகளின் நலனுக்கான அரசின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் விவசாயிகளின் வாழ்வுக்காக எங்கள் அரசு முழு அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது என்றும் வருங்காலங்களில் விவசாயிகள், விவசாயத் துறைக்காக இன்னும் அதிகமாக உழைக்க விரும்புகிறோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Read MoreRead Less
Next Story