முட்டை ஒன்றின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.5.45ஆக நிர்ணயம்!!

முட்டை ஒன்றின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.5.45ஆக நிர்ணயம்!!

The farm purchase price of an egg in Namakkal has been fixed at 5.35

முட்டை ஒன்றின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.5.45ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.5.45ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள முட்டை விலை நாளை காலை முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.

Read MoreRead Less
Next Story