பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம்

பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம்

அணை நிலவரம்

பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம்
பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம் அணை நீர்மட்டம் மொத்தம் உயரம்;30. 84 நீர் இருப்பு;115. 8 டி எம் சி தற்போது உயரம்: 0.00 அடி தற்போது நீர் இருப்பு: 1.23டி எம் சி இன்றைய அணை நிலவரம்.

Tags

Next Story